معرفی بنیاد ملی نخبگان 
بنیاد ملی نخبگان با توجه به مأموریت‌های خود ذیل «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»، ایستگاه‌های مسیر نخبگی را شناسایی و با کمک نهادهای مرتبط برای پشتیبانی از مشمولان هر ایستگاه برنامه‌ریزی کرده است.
رویکرد بنیاد ملی نخبگان شناسایی «اجتماعات نخبگانی» از طریق رصد رفتار و فعالیت‌های نخبگانی آنان در تمامی حوزه‌ها شامل: علم، فناوری، فرهنگ، نوآوری، قرآن، هنر، ادب و ... و هم‌چنین توسعه فعالیت‌های نخبگانی آنان با همکاری همه دستگاه‌های ذیربط برای اثرگذاری مناسب آنان در جامعه تخصصی خود است.
هدف بنیاد، طراحی مسیر کامل طیّ طریق نخبگانی و تمهید و تجهیز ایستگاه‌های نخبگانی به منظور بهره‌مندی از آنان در جهت اهداف و مصالح ملی است. به همین دلیل، بنیاد برای طیّ مسیر نخبگی، ایستگاه‌هایی را طراحی و به منظور تشویق و ترغیب صاحبان استعدادهای برتر برای طی مسیر نخبگی و رسیدن به مرحله اثرگذاری، در هر یک از ایستگاه‌ها تسهیلاتی را برای مشمولان در نظر گرفته است که هر فرد بر اساس فعالیت‌های نخبگانی خود و با توجه به جایگاهی ‌که در آن قرار دارد، امکان بهره‌مندی از تسهیلات مطابق ضوابط بنیاد را خواهد داشت.
تسهیلات بنیاد شامل اجتماع‌های می‌باشد:
  • اجتماع دانشجویان آینده‌ساز
  • اجتماع دانش‌آموختگان برتر
  • اجتماع مخترعان و نوآوران برگزیده
  • اجتماع حوزه‌های تخصصی

شرایط ثبت‌نام 
  •  جهت اطلاع از تسهیلات و شرایط ثبت‌نام در هر یک از طرح‌های فوق به آدرس بنیاد مراجعه شود . 
  • یادآور می‌شود ثبت درخواست برای متقاضیان هر یک از طرح‌های بنیاد، از طریق سامانه جامع اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان (سامانه سینا) امکان‌پذیر است.

 
دانلود بروشور بنیاد ملی نخبگان
Responsive Image
طرح‌های پشتیبانی دانشجویان
این تسهیلات در قالب طرح های زیر برای دانشجویان نخبه ارائه می‌شود (این تسهیلات بر اساس آخرین بروزرسانی بنیاد ملی نخبگان است و جهت اطلاع بیشتر به سایت بنیاد مراجعه شود):
1.تسهیلات توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان و طلاب مستعد تحصیلی (طرح شهید وزوایی)
Responsive Image
2.    تسهیلات توسعه هسته‌های دانشجویی مسئله محور (طرح شهید احمدی روشن)
Responsive Image
3.    تسهیلات توسعه رویدادهای رقابتی مسئله محور (طرح شهید بابایی)
Responsive Image
4.    حمایت از جذب برگزیدگان المپیادهای دانش‌‏آموزی و رتبه‌‏های برتر آزمون سراسری در رشته‏‌های اولویت‌‏دار کشور (طرح دکتر اژه‌ای)
5.    تسهیلات ادامه تحصیل در دوره دکتری تخصصی (طرح شهید احدی) 
شرایط ثبت‌نام 
دانش‌آموختگان برتر بنیاد ملی نخبگان 
دانش‌آموختگان برتر از میان دانش‌آموختگان دانشگاهی در مقاطع  کارشناس ،کارشناس ارشد و دکتری بر اساس معیارهای زیر شناسایی می‌شوند:
  • الف) فعالیت‌های آموزشی
  • ب) فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه
  • ج) فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی
که شاخص‌های سنجش معیارهای فوق در هر یک از مقاطع تحصیلی و نحوه‌ی محاسبه امتیاز هر شاخص بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب بنیاد می‌رسد (فایل آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی در انتهای صفحه قرار داده شده است).
پیشتیبانی از نخبگان
 ادامه تحصیل: برای پذیرش دانش‌آموختگان برتر دوره‌های کارشناس ارشد در مقطع دکتری تخصصی. 
خدمت نظام وظیفۀ تخصصی: برای بهره‌مندی داخیش دانش‌آموختگان برتر دوره‌ها‌ی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی از خدمت نظام‌وظیفه تخصصی
دوره پسا دكتری: برای هدایت دانش‌آموختگان برتر دوره‌ی دکتری تخصصی در دوره‌های پسادکتری.
تسهیلات فرهنگی ـ رفاهی : برای بهره‌مندی دانش‌آموختگان برتر از تسهیلات عمومی( مانند وام مسکن، هدیه ازدواج، سفرهای زیارتی، وام اضطراری مسکن و مشابه آن)
جذب در مؤسسه‌های علمی: برای جذب دانش‌آموختگان برتر دوره‌ی دکتری تخصصی به عنوان عضو هیئت علمی در موسسه‌های علمی کشور
جذب در دستگاه های اجرایی: برای استخدام دانش‌آموختگان برتر در دستگاه‌های اجرایی.
جذب در نهادهای فنّاورانه: برای جذب دانش‌آموختگان برتر در نهادهای صنعتی و فنّاورانه.
حمایت از فعالیت‌های پژوهشی استادیاران برتر جوان: برای ارتقای توانمندی‌های استادیاران برتر جوان دانشگاه‌ها و موسسه‌های علمی کشور 
طرح‌های پشتیبانی
این تسهیلات در قالب طرح های زیر برای دانش‌آموختگان ارائه می‌شود (این تسهیلات بر اساس آخرین بروزرسانی بنیاد ملی نخبگان است و جهت اطلاع بیشتر به سایت بنیاد مراجعه شود):

1.    تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی (طرح شهید صیاد شیرازی) دانلود فرم

2.    تسهیلات دوره پسادکتری (طرح شهید دکتر چمران) فایل شیوه‌نامه دوره پسادکتری

3.    تسهیلات فرهنگی ـ رفاهی (طرح شهید رهنمون) فایل شیوه‌نامه تسهیلات فرهنگی ـ رفاهی

4.    تسهیلات جذب در مؤسسه‌های علمی (طرح شهید شهریاری) فایل شیوه‌نامه جذب در مؤسسه‌های علمی

5.    تسهیلات شناسایی استعدادهای برتر به منظور جذب در دستگاه‌های اجرایی کشور  فایل آیین‌نامه شناسایی استعدادهای برتر به منظور جذب در دستگاه‌های اجرایی کشور

6.    تسهیلات جذب در نهادهای فنّاورانه (طرح شهید تهرانی مقدم) فایل شیوه‌نامه جذب در نهادهای فنّاورانه

7.    توسعه‌ی کسب و کار (طرح شهید رضوی) فایل شیوه‌نامه توسعه‌ی کسب و کار
Responsive Image