تعداد بازدید: 819

تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان استان همدان

شناسه: 1012504
تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی همدان و بنیاد ملی نخبگان استان همدان به منظور بهره‌گیری بهینه و هدف‌دار از تخصص‌های مختلف علمی، تحقیقاتی، امکانات و تجهیزات کارگاهی و کتابخانه‌ای و آزمایشگاهی طرفین، ایجاد ارتباط موثر و فعال و ارائه راه حل‌های مناسب بومی و کاربردی جهت توسعه علمی و فناوری استان، حمایت از ایده‌ها و طرح‌های کاربردی اساتید و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی از طریق جذب سرمایه‌گذاری، هدایت و فراهم آوردن زمینه حضور هر چه بیشتر متخصصین و نخبگان در صنعت، ایجاد تعامل موثر فی ما بین مراکز تحقیقاتی و صنایع و دانشگاه‌ها در راستای اقتصادی پویا و دانش محور منعقد گردید.
این تفاهم‌نامه در تاریخ 01/06/1394 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر محمود نیلی و بنیاد ملی نخبگان استان همدان به نمایندگی آقای دکتر غلامحسین مجذوبی مقدم به مدت ده سال منعقد شد.
 

تعداد بازدید: 819

تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان استان همدان

شناسه: 1012504
تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی همدان و بنیاد ملی نخبگان استان همدان به منظور بهره‌گیری بهینه و هدف‌دار از تخصص‌های مختلف علمی، تحقیقاتی، امکانات و تجهیزات کارگاهی و کتابخانه‌ای و آزمایشگاهی طرفین، ایجاد ارتباط موثر و فعال و ارائه راه حل‌های مناسب بومی و کاربردی جهت توسعه علمی و فناوری استان، حمایت از ایده‌ها و طرح‌های کاربردی اساتید و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی از طریق جذب سرمایه‌گذاری، هدایت و فراهم آوردن زمینه حضور هر چه بیشتر متخصصین و نخبگان در صنعت، ایجاد تعامل موثر فی ما بین مراکز تحقیقاتی و صنایع و دانشگاه‌ها در راستای اقتصادی پویا و دانش محور منعقد گردید.
این تفاهم‌نامه در تاریخ 01/06/1394 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر محمود نیلی و بنیاد ملی نخبگان استان همدان به نمایندگی آقای دکتر غلامحسین مجذوبی مقدم به مدت ده سال منعقد شد.
 

اطلاعیه ها

فراخوان جذب نیروی امریه

نمایشگاه آنلاین استخدام و کارورزی

اطلاعیه رویه کامل کارآموزی در سامانه گلستان – از اخذ کارآموزی تا ثبت نمره

فراخوان ویژه دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...