تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان استان همدان

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی همدان و بنیاد ملی نخبگان استان همدان به منظور بهره‌گیری بهینه و هدف‌دار از تخصص‌های مختلف علمی، تحقیقاتی، امکانات و تجهیزات کارگاهی و کتابخانه‌ای و آزمایشگاهی طرفین، ایجاد ارتباط موثر و فعال و ارائه راه حل‌های مناسب بومی و کاربردی جهت توسعه علمی و فناوری استان، حمایت از ایده‌ها و طرح‌های کاربردی اساتید و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی از طریق جذب سرمایه‌گذاری، هدایت و فراهم آوردن زمینه حضور هر چه بیشتر متخصصین و نخبگان در صنعت، ایجاد تعامل موثر فی ما بین مراکز تحقیقاتی و صنایع و دانشگاه‌ها در راستای اقتصادی پویا و دانش محور منعقد گردید.
این تفاهم‌نامه در تاریخ 01/06/1394 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر محمود نیلی و بنیاد ملی نخبگان استان همدان به نمایندگی آقای دکتر غلامحسین مجذوبی مقدم به مدت ده سال منعقد شد.
 

تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان استان همدان

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی همدان و بنیاد ملی نخبگان استان همدان به منظور بهره‌گیری بهینه و هدف‌دار از تخصص‌های مختلف علمی، تحقیقاتی، امکانات و تجهیزات کارگاهی و کتابخانه‌ای و آزمایشگاهی طرفین، ایجاد ارتباط موثر و فعال و ارائه راه حل‌های مناسب بومی و کاربردی جهت توسعه علمی و فناوری استان، حمایت از ایده‌ها و طرح‌های کاربردی اساتید و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی از طریق جذب سرمایه‌گذاری، هدایت و فراهم آوردن زمینه حضور هر چه بیشتر متخصصین و نخبگان در صنعت، ایجاد تعامل موثر فی ما بین مراکز تحقیقاتی و صنایع و دانشگاه‌ها در راستای اقتصادی پویا و دانش محور منعقد گردید.
این تفاهم‌نامه در تاریخ 01/06/1394 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر محمود نیلی و بنیاد ملی نخبگان استان همدان به نمایندگی آقای دکتر غلامحسین مجذوبی مقدم به مدت ده سال منعقد شد.
 

اطلاعیه ها

فراخوان جذب نیروی امریه

نمایشگاه آنلاین استخدام و کارورزی

اطلاعیه رویه کامل کارآموزی در سامانه گلستان – از اخذ کارآموزی تا ثبت نمره

فراخوان ویژه دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...