تعداد بازدید: 546

وبینار ای کاش در بیست سالگی می‌دانستم

شناسه: 82404
کارگاه ها و دوره های اموزشی


مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی همدان در مورخ 31 خرداد و 3 تیر ماه 1400 اقدام به برگزاری یک وبینار با عنوان " ای کاش در بیست سالگی می¬دانستم " نمود. اطلاع رسانی جهت ثبت نام در کارگاه از طریق پوستر و در فضای مجازی و وب‌سایت دانشگاه صنعتی همدان انجام شد. در مدت زمان تعیین شده جهت ثبت‌نام حدود 20 نفر جهت حضور در کارگاه اعلام آمادگی نمودند. هزینه ثبت نام در این وبینار رایگان بود. این کارگاه در دو روز مجموعاً به مدت 4 ساعت توسط آقای دکتر امید پیروز کارآفرین برتر کشوری با موضوع مدیریت کسب و کار در محیط ادوبی کانکت برگزار گردید. 

تعداد بازدید: 546

وبینار ای کاش در بیست سالگی می‌دانستم

شناسه: 82404
کارگاه ها و دوره های اموزشی


مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی همدان در مورخ 31 خرداد و 3 تیر ماه 1400 اقدام به برگزاری یک وبینار با عنوان " ای کاش در بیست سالگی می¬دانستم " نمود. اطلاع رسانی جهت ثبت نام در کارگاه از طریق پوستر و در فضای مجازی و وب‌سایت دانشگاه صنعتی همدان انجام شد. در مدت زمان تعیین شده جهت ثبت‌نام حدود 20 نفر جهت حضور در کارگاه اعلام آمادگی نمودند. هزینه ثبت نام در این وبینار رایگان بود. این کارگاه در دو روز مجموعاً به مدت 4 ساعت توسط آقای دکتر امید پیروز کارآفرین برتر کشوری با موضوع مدیریت کسب و کار در محیط ادوبی کانکت برگزار گردید. 

اطلاعیه ها

فراخوان جذب نیروی امریه

نمایشگاه آنلاین استخدام و کارورزی

اطلاعیه رویه کامل کارآموزی در سامانه گلستان – از اخذ کارآموزی تا ثبت نمره

فراخوان ویژه دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...