تعداد بازدید: 793351

فراخوان جذب نیروی امریه

شناسه: 509985
اطلاعیه ها


به اطلاع دانشجویان محترم می¬رساند ، دفتر ارتباط با صنعت  دانشگاه صنعتی همدان از بین دانشجویان ارشد واجد شرایط نیروی امریه می¬پذیرد، زمان ثبت نام از تاریخ ۲۰/۸/۱۴۰۰ لغایت ۲/۹/۱۴۰۰ می¬باشد، علاقمندان می¬توانند جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://www.amriye.msrt.ir مراجعه فرمایند.

تعداد بازدید: 793351

فراخوان جذب نیروی امریه

شناسه: 509985
اطلاعیه ها


به اطلاع دانشجویان محترم می¬رساند ، دفتر ارتباط با صنعت  دانشگاه صنعتی همدان از بین دانشجویان ارشد واجد شرایط نیروی امریه می¬پذیرد، زمان ثبت نام از تاریخ ۲۰/۸/۱۴۰۰ لغایت ۲/۹/۱۴۰۰ می¬باشد، علاقمندان می¬توانند جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://www.amriye.msrt.ir مراجعه فرمایند.

اطلاعیه ها

فراخوان جذب نیروی امریه

نمایشگاه آنلاین استخدام و کارورزی

اطلاعیه رویه کامل کارآموزی در سامانه گلستان – از اخذ کارآموزی تا ثبت نمره

فراخوان ویژه دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...