تعداد بازدید: 715

قدم های اول برای ورود به بازار کار (رزومه نویسی)

شناسه: 509520
کارگاه ها و دوره های اموزشی


مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی همدان با همکاری شرکت ویسپار اقدام به برگزاری وبینار قدم های اول برای ورود به بازار کار با عنوان "چگونه با نوشتن یک رزومه استاندارد به مصاحبه دعوت شویم؟" در تاریخ 6 آبان 1400 نموده است. در این وبینار، خانم افشاری نسب، تیم لید منابع انسانی شرکت ویسپار به معرفی پارامتر های لازم برای نوشتن یک رزومه حرفه ای پرداختند.

تعداد بازدید: 715

قدم های اول برای ورود به بازار کار (رزومه نویسی)

شناسه: 509520
کارگاه ها و دوره های اموزشی


مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی همدان با همکاری شرکت ویسپار اقدام به برگزاری وبینار قدم های اول برای ورود به بازار کار با عنوان "چگونه با نوشتن یک رزومه استاندارد به مصاحبه دعوت شویم؟" در تاریخ 6 آبان 1400 نموده است. در این وبینار، خانم افشاری نسب، تیم لید منابع انسانی شرکت ویسپار به معرفی پارامتر های لازم برای نوشتن یک رزومه حرفه ای پرداختند.

اطلاعیه ها

فراخوان جذب نیروی امریه

نمایشگاه آنلاین استخدام و کارورزی

اطلاعیه رویه کامل کارآموزی در سامانه گلستان – از اخذ کارآموزی تا ثبت نمره

فراخوان ویژه دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...