تعداد بازدید: 769

تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری استان همدان

شناسه: 1012529
تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی همدان و پارک علم و فناوری استان همدان به منظور کارآفرینی و اشتغال‌زایی به ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و متخصصین حوزه‌های مختلف علوم کاربردی از طریق ایجاد شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری و حمایت از آن‌ها در قالب یک مجموعه متمرکز پشتیبانی کننده در بخش‌های مختلف فناوری و ایجاد ارتباط فی ما بین دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، صنایع و بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه حضور هرچه بیشتر متخصصین و نخبگان جهت حرکت صنعت استان به سمت فناوری‌های پیشرفته منعقد گردید.
این تفاهم‌نامه در تاریخ 03/05/1395 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر محمود نیلی و پارک علم و فناوری استان همدان به نمایندگی آقای دکتر مجید کزازی مقدم به مدت ده سال منعقد شد.
 

تعداد بازدید: 769

تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری استان همدان

شناسه: 1012529
تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی همدان و پارک علم و فناوری استان همدان به منظور کارآفرینی و اشتغال‌زایی به ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و متخصصین حوزه‌های مختلف علوم کاربردی از طریق ایجاد شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری و حمایت از آن‌ها در قالب یک مجموعه متمرکز پشتیبانی کننده در بخش‌های مختلف فناوری و ایجاد ارتباط فی ما بین دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، صنایع و بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه حضور هرچه بیشتر متخصصین و نخبگان جهت حرکت صنعت استان به سمت فناوری‌های پیشرفته منعقد گردید.
این تفاهم‌نامه در تاریخ 03/05/1395 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر محمود نیلی و پارک علم و فناوری استان همدان به نمایندگی آقای دکتر مجید کزازی مقدم به مدت ده سال منعقد شد.
 

اطلاعیه ها

فراخوان جذب نیروی امریه

نمایشگاه آنلاین استخدام و کارورزی

اطلاعیه رویه کامل کارآموزی در سامانه گلستان – از اخذ کارآموزی تا ثبت نمره

فراخوان ویژه دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...