تعداد بازدید: 683

تفاهم نامه همکاری با نیروگاه برق شهید مفتح همدان

شناسه: 1012577
تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی همدان و نیروگاه برق شهید مفتح همدان به منظور مشارکت دانشگاه و نیروگاه در راستای استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود، ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی و آموزشی و توسعه همکاری‌های بین دانشگاهی و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های متقابل علمی و آموزشی منعقد گردید.
این تفاهم‌نامه در تاریخ 08/08/1396 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر محمود نیلی و نیروگاه برق شهید مفتح همدان به نمایندگی آقای مهندس امیر نریمانی به مدت پنج سال منعقد شد.
 

تعداد بازدید: 683

تفاهم نامه همکاری با نیروگاه برق شهید مفتح همدان

شناسه: 1012577
تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی همدان و نیروگاه برق شهید مفتح همدان به منظور مشارکت دانشگاه و نیروگاه در راستای استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود، ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی و آموزشی و توسعه همکاری‌های بین دانشگاهی و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های متقابل علمی و آموزشی منعقد گردید.
این تفاهم‌نامه در تاریخ 08/08/1396 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر محمود نیلی و نیروگاه برق شهید مفتح همدان به نمایندگی آقای مهندس امیر نریمانی به مدت پنج سال منعقد شد.
 

اطلاعیه ها

فراخوان جذب نیروی امریه

نمایشگاه آنلاین استخدام و کارورزی

اطلاعیه رویه کامل کارآموزی در سامانه گلستان – از اخذ کارآموزی تا ثبت نمره

فراخوان ویژه دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...