تعداد بازدید: 613

تفاهم نامه مشارکت در طراحی، ساخت، راه‌اندازی و مدیریت مجتمع (برج) فناوری ابن سینا

شناسه: 1013011
تفاهم نامه

این تفاهم نامه در راستای تکمیل زنجیره اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی استان همدان و در جهت توسعه فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه دانشگاهیان و به منظور ایجاد و گسترش زمینه‌های همکاری علمی و فناورانه در بین دانشگاه‌های دولتی مرکز استان و پارک علم و فناوری همدان در قالب طراحی، ساخت، راه‌اندازی و مدیریت مجتمع (برج) فناوری ابن سینا با هدف ایجاد، توسعه و رشد شرکت‌های فناورانه و دانش‌بنیان و تحقق ماموریت دانشگاه‎‍‌های نسل سوم و در جهت ایجاد شبکه همکاری فناورانه و هم‌افزایی در استفاده از حداکثر ظرفیت‌های طرفین به نمایندگی از سوی هر یک از مشارکت کنندگان مذکور منعقد گردید.
این تفاهم‌نامه در تاریخ 01/07/1398 بین دانشگاه صنعتی همدان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان همدان، دانشگاه بوعلی سینا و پارک علم و فناوری همدان به عنوان نهادهای موسس به مدت پنج سال منعقد شد.
 

تعداد بازدید: 613

تفاهم نامه مشارکت در طراحی، ساخت، راه‌اندازی و مدیریت مجتمع (برج) فناوری ابن سینا

شناسه: 1013011
تفاهم نامه

این تفاهم نامه در راستای تکمیل زنجیره اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی استان همدان و در جهت توسعه فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه دانشگاهیان و به منظور ایجاد و گسترش زمینه‌های همکاری علمی و فناورانه در بین دانشگاه‌های دولتی مرکز استان و پارک علم و فناوری همدان در قالب طراحی، ساخت، راه‌اندازی و مدیریت مجتمع (برج) فناوری ابن سینا با هدف ایجاد، توسعه و رشد شرکت‌های فناورانه و دانش‌بنیان و تحقق ماموریت دانشگاه‎‍‌های نسل سوم و در جهت ایجاد شبکه همکاری فناورانه و هم‌افزایی در استفاده از حداکثر ظرفیت‌های طرفین به نمایندگی از سوی هر یک از مشارکت کنندگان مذکور منعقد گردید.
این تفاهم‌نامه در تاریخ 01/07/1398 بین دانشگاه صنعتی همدان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان همدان، دانشگاه بوعلی سینا و پارک علم و فناوری همدان به عنوان نهادهای موسس به مدت پنج سال منعقد شد.
 

اطلاعیه ها

فراخوان جذب نیروی امریه

نمایشگاه آنلاین استخدام و کارورزی

اطلاعیه رویه کامل کارآموزی در سامانه گلستان – از اخذ کارآموزی تا ثبت نمره

فراخوان ویژه دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...