تعداد بازدید: 856933

اطلاعیه رویه کامل کارآموزی در سامانه گلستان – از اخذ کارآموزی تا ثبت نمره

شناسه: 81925
اطلاعیه ها

به اطلاع دانشجویان گرامی می­ رساند امکان انجام تمام مراحل اداری آموزشی کارآموزی در سامانه گلستان فراهم شده است. به همین منظور راهنمای کامل کارآموزی در سامانه گلستان به همراه روند کارآموزی از درخواست تا ثبت نمره و تاریخ های مهم در فایلهای زیر قایل دریافت است.

راهنمای کامل کارآموزی در سامانه گلستان

روند کارآموزی

تعداد بازدید: 856933

اطلاعیه رویه کامل کارآموزی در سامانه گلستان – از اخذ کارآموزی تا ثبت نمره

شناسه: 81925
اطلاعیه ها

به اطلاع دانشجویان گرامی می­ رساند امکان انجام تمام مراحل اداری آموزشی کارآموزی در سامانه گلستان فراهم شده است. به همین منظور راهنمای کامل کارآموزی در سامانه گلستان به همراه روند کارآموزی از درخواست تا ثبت نمره و تاریخ های مهم در فایلهای زیر قایل دریافت است.

راهنمای کامل کارآموزی در سامانه گلستان

روند کارآموزی

اطلاعیه ها

فراخوان جذب نیروی امریه

نمایشگاه آنلاین استخدام و کارورزی

اطلاعیه رویه کامل کارآموزی در سامانه گلستان – از اخذ کارآموزی تا ثبت نمره

فراخوان ویژه دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...