تفاهم نامه همکاری با شرکت دانش‌بنیان بهیار صنعت سپاهان

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی همدان و شرکت دانش‌بنیان بهیار صنعت سپاهان به منظور استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود، ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی و آموزشی، توسعه همکاری‌های بین دانشگاه و صنعت و استفاده متقابل علمی و آموزشی آن‌ها منعقد گردید.
این تفاهم‌نامه در تاریخ 01/09/1400 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر امیر مومنی و شرکت دانش‌بنیان بهیار صنعت سپاهان به نمایندگی آقای مهندس فرید نجات بخش به مدت دو سال منعقد شد.

تفاهم نامه همکاری با شرکت دانش‌بنیان بهیار صنعت سپاهان

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی همدان و شرکت دانش‌بنیان بهیار صنعت سپاهان به منظور استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود، ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی و آموزشی، توسعه همکاری‌های بین دانشگاه و صنعت و استفاده متقابل علمی و آموزشی آن‌ها منعقد گردید.
این تفاهم‌نامه در تاریخ 01/09/1400 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر امیر مومنی و شرکت دانش‌بنیان بهیار صنعت سپاهان به نمایندگی آقای مهندس فرید نجات بخش به مدت دو سال منعقد شد.

اطلاعیه ها

فراخوان جذب نیروی امریه

نمایشگاه آنلاین استخدام و کارورزی

اطلاعیه رویه کامل کارآموزی در سامانه گلستان – از اخذ کارآموزی تا ثبت نمره

فراخوان ویژه دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...