تعداد بازدید: 613

تفاهم نامه همکاری با شرکت دانش‌بنیان بهیار صنعت سپاهان

شناسه: 1015805
تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی همدان و شرکت دانش‌بنیان بهیار صنعت سپاهان به منظور استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود، ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی و آموزشی، توسعه همکاری‌های بین دانشگاه و صنعت و استفاده متقابل علمی و آموزشی آن‌ها منعقد گردید.
این تفاهم‌نامه در تاریخ 01/09/1400 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر امیر مومنی و شرکت دانش‌بنیان بهیار صنعت سپاهان به نمایندگی آقای مهندس فرید نجات بخش به مدت دو سال منعقد شد.

تعداد بازدید: 613

تفاهم نامه همکاری با شرکت دانش‌بنیان بهیار صنعت سپاهان

شناسه: 1015805
تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی همدان و شرکت دانش‌بنیان بهیار صنعت سپاهان به منظور استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود، ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی و آموزشی، توسعه همکاری‌های بین دانشگاه و صنعت و استفاده متقابل علمی و آموزشی آن‌ها منعقد گردید.
این تفاهم‌نامه در تاریخ 01/09/1400 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر امیر مومنی و شرکت دانش‌بنیان بهیار صنعت سپاهان به نمایندگی آقای مهندس فرید نجات بخش به مدت دو سال منعقد شد.

اطلاعیه ها

فراخوان جذب نیروی امریه

نمایشگاه آنلاین استخدام و کارورزی

اطلاعیه رویه کامل کارآموزی در سامانه گلستان – از اخذ کارآموزی تا ثبت نمره

فراخوان ویژه دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...