تعداد بازدید: 786

تفاهم نامه همکاریبا شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی منطقه همدان

شناسه: 1016591
تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی همدان و شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی منطقه همدان به منظور تقویت و توسعه همکاری‌های ما بین شرکت و دانشگاه با هدف دسترسی و به‌کارگیری دانش فنی و فناوری روزآمد در اجرای طرح‌های پژوهشی، مطالعاتی، توسعه‌ای، کاربردی، مشاوره‌ای و آموزشی در موضوعات مرتبط با شرکت و دانشگاه منعقد گردید.
این تفاهم‌نامه در تاریخ 30/03/1400 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر هادی دلاوری و شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی منطقه همدان به نمایندگی آقای ایرج کلهری و آقای امین روستایی به مدت سه سال منعقد شد.
 

تعداد بازدید: 786

تفاهم نامه همکاریبا شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی منطقه همدان

شناسه: 1016591
تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی همدان و شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی منطقه همدان به منظور تقویت و توسعه همکاری‌های ما بین شرکت و دانشگاه با هدف دسترسی و به‌کارگیری دانش فنی و فناوری روزآمد در اجرای طرح‌های پژوهشی، مطالعاتی، توسعه‌ای، کاربردی، مشاوره‌ای و آموزشی در موضوعات مرتبط با شرکت و دانشگاه منعقد گردید.
این تفاهم‌نامه در تاریخ 30/03/1400 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر هادی دلاوری و شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی منطقه همدان به نمایندگی آقای ایرج کلهری و آقای امین روستایی به مدت سه سال منعقد شد.
 

اطلاعیه ها

فراخوان جذب نیروی امریه

نمایشگاه آنلاین استخدام و کارورزی

اطلاعیه رویه کامل کارآموزی در سامانه گلستان – از اخذ کارآموزی تا ثبت نمره

فراخوان ویژه دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...