تعداد بازدید: 662

تفاهم نامه همکاری با شرکت آب و فاضلاب استان همدان

شناسه: 1016809
تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی همدان و شرکت آب و فاضلاب استان همدان در راستای نیازهای علمی-تحقیقاتی استان و منطقه، مشارکت و بهره‌گیری متقابل از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و تجهیزات موجود، فراهم آوردن زمینه توسعه کیفی و کمی، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های علمی-آموزشی، تحقیقاتی و پژوهش‌های‌ کاربردی، مشارکت در ارائه خدمات آزمایشگاهی متقابل و مشارکت و همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی منعقد گردید.
این تفاهم‌نامه در تاریخ 20/01/1401 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر امیر مومنی و شرکت آب و فاضلاب استان همدان به نمایندگی آقای مهندس فرهاد بختیاری فر به مدت دو سال منعقد شد.
 

تعداد بازدید: 662

تفاهم نامه همکاری با شرکت آب و فاضلاب استان همدان

شناسه: 1016809
تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی همدان و شرکت آب و فاضلاب استان همدان در راستای نیازهای علمی-تحقیقاتی استان و منطقه، مشارکت و بهره‌گیری متقابل از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و تجهیزات موجود، فراهم آوردن زمینه توسعه کیفی و کمی، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های علمی-آموزشی، تحقیقاتی و پژوهش‌های‌ کاربردی، مشارکت در ارائه خدمات آزمایشگاهی متقابل و مشارکت و همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی منعقد گردید.
این تفاهم‌نامه در تاریخ 20/01/1401 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر امیر مومنی و شرکت آب و فاضلاب استان همدان به نمایندگی آقای مهندس فرهاد بختیاری فر به مدت دو سال منعقد شد.
 

اطلاعیه ها

فراخوان جذب نیروی امریه

نمایشگاه آنلاین استخدام و کارورزی

اطلاعیه رویه کامل کارآموزی در سامانه گلستان – از اخذ کارآموزی تا ثبت نمره

فراخوان ویژه دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...