تعداد بازدید: 653

تفاهم نامه همکاری با شرکت گاز استان همدان

شناسه: 1016850
تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی همدان و شرکت گاز استان همدان با هدف همکاری در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و استفاده طرفین از توانایی‌های علمی، پژوهشی و اجرایی یکدیگر در راستای توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری مرتبط با صنعت گاز و زمینه‌سازی مناسب برای تحقق شعار سال ابلاغی مقام معظم رهبری (حفظه الله) منعقد گردید.

تعداد بازدید: 653

تفاهم نامه همکاری با شرکت گاز استان همدان

شناسه: 1016850
تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی همدان و شرکت گاز استان همدان با هدف همکاری در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و استفاده طرفین از توانایی‌های علمی، پژوهشی و اجرایی یکدیگر در راستای توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری مرتبط با صنعت گاز و زمینه‌سازی مناسب برای تحقق شعار سال ابلاغی مقام معظم رهبری (حفظه الله) منعقد گردید.

اطلاعیه ها

فراخوان جذب نیروی امریه

نمایشگاه آنلاین استخدام و کارورزی

اطلاعیه رویه کامل کارآموزی در سامانه گلستان – از اخذ کارآموزی تا ثبت نمره

فراخوان ویژه دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...