تعداد بازدید: 709

تفاهم نامه همکاری طرح دستیار با پارک علم و فناوری همدان

شناسه: 1016909
تفاهم نامه

طرح دستیار فناوری بر اساس هدایت هدفمند آموزه‌های دانشجویان در راستای استفاده کاربردی و کسب تجربه عملی جهت شکل‌گیری دانشگاه جامعه محور، پاسخگو و کارآفرین و ایجاد انگیزه و حس امید و نشاط و القای تفکر آموزش پویا در دانشجویان و با هدف تربیت نیروی متخصص تنظیم و برنامه‌ریزی شده است. 
تفاهم نامه همکاری اجرای طرح دستیار فناوری با هدف بهبود توانمندی دانشجویان در حوزه مهارت‌های مرتبط با کسب و کار و توسعه فردی آنان، در تاریخ 24/02/1401 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر امیر مومنی و پارک علم و فناوری استان همدان به نمایندگی آقای دکتر مجید کزازی به مدت دو سال منعقد شد.

تعداد بازدید: 709

تفاهم نامه همکاری طرح دستیار با پارک علم و فناوری همدان

شناسه: 1016909
تفاهم نامه

طرح دستیار فناوری بر اساس هدایت هدفمند آموزه‌های دانشجویان در راستای استفاده کاربردی و کسب تجربه عملی جهت شکل‌گیری دانشگاه جامعه محور، پاسخگو و کارآفرین و ایجاد انگیزه و حس امید و نشاط و القای تفکر آموزش پویا در دانشجویان و با هدف تربیت نیروی متخصص تنظیم و برنامه‌ریزی شده است. 
تفاهم نامه همکاری اجرای طرح دستیار فناوری با هدف بهبود توانمندی دانشجویان در حوزه مهارت‌های مرتبط با کسب و کار و توسعه فردی آنان، در تاریخ 24/02/1401 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر امیر مومنی و پارک علم و فناوری استان همدان به نمایندگی آقای دکتر مجید کزازی به مدت دو سال منعقد شد.

اطلاعیه ها

فراخوان جذب نیروی امریه

نمایشگاه آنلاین استخدام و کارورزی

اطلاعیه رویه کامل کارآموزی در سامانه گلستان – از اخذ کارآموزی تا ثبت نمره

فراخوان ویژه دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...