تفاهم نامه همکاری با جهاد دانشگاهی واحد استان همدان

به منظور استفاده بهینه از پتانسیل های موجود، ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی و آموزشی، توسعه همکاری‌های بین دانشگاهی و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های متقابل علمی و آموزشی، تفاهم نامه دوجانبه‌ای بین دانشگاه صنعتی همدان و جهاد دانشگاهی استان امضاء شد.
از جمله برنامه‌های مشترک این تفاهم نامه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
o    انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه کیفیت بخشی به آموزش کارکنان جهاد دانشگاهی با استفاده از شیوه آموزشی نوین با بهره‌گیری از منابع و تجربیات دانشگاه
o    انجام طرح‌های پژوهشی مشترک به منظور رفع نیازهای پژوهشی استان
o    همکاری در خصوص تالیف و انتشار کتب و نشریات علمی
o    حمايت از پايان نامه‌های تحصيلات تکمیلی دانشگاه در راستای نيازهای تحقيقاتی جهاد دانشگاهی
o    امکان بازدید محققین و اعضای هیئت علمی و دانشجویان از واحدهای علمی طرفین برای ایجاد زمینه‌های همکاری مشترک و انتقال تجربیات
o    امکان گذراندن دوره کارآموزی دانشجویان دانشگاه در واحدهای جهاد دانشگاهی
o    برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي کوتاه مدت علمی-آموزشی و کاربردی
o    همکاری در جهت آموزش و یادگیری فناوری‌های پایه و پیشرفته
o    همکاری و انتقال تجربیات، جهت استقرار و تقویت آموزش‌های غیر حضوری و مجازی
o    برگزاري سمينارهاي داخلی و خارجی مرتبط
o    همكاري جهت برگزاري بازدیدهای علمی در داخل و خارج از کشور
o    همكاري جهت تبليغات و برگزاري نمايشگاه‌هاي داخلی و خارجی
o    بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات موجود طرفین از جمله آزمایشگاه‌های تحقیقاتی
o    اعلام اولویت‌های تحقیقاتی در بازه‌های زمانی منظم به منظور جهت‌دهی موضوعات پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه
o    فراهم کردن امکان استفاده دانشجویان از ظرفیت‌های آموزش های کوتاه مدت تخصصی جهاد دانشگاهی
این تفاهم‌نامه در تاریخ 01/06/1401 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر امیر مومنی و جهاد دانشگاهی به نمایندگی آقای دکتر علی کلانترنیا به مدت چهار سال منعقد شد.

تفاهم نامه همکاری با جهاد دانشگاهی واحد استان همدان

به منظور استفاده بهینه از پتانسیل های موجود، ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی و آموزشی، توسعه همکاری‌های بین دانشگاهی و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های متقابل علمی و آموزشی، تفاهم نامه دوجانبه‌ای بین دانشگاه صنعتی همدان و جهاد دانشگاهی استان امضاء شد.
از جمله برنامه‌های مشترک این تفاهم نامه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
o    انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه کیفیت بخشی به آموزش کارکنان جهاد دانشگاهی با استفاده از شیوه آموزشی نوین با بهره‌گیری از منابع و تجربیات دانشگاه
o    انجام طرح‌های پژوهشی مشترک به منظور رفع نیازهای پژوهشی استان
o    همکاری در خصوص تالیف و انتشار کتب و نشریات علمی
o    حمايت از پايان نامه‌های تحصيلات تکمیلی دانشگاه در راستای نيازهای تحقيقاتی جهاد دانشگاهی
o    امکان بازدید محققین و اعضای هیئت علمی و دانشجویان از واحدهای علمی طرفین برای ایجاد زمینه‌های همکاری مشترک و انتقال تجربیات
o    امکان گذراندن دوره کارآموزی دانشجویان دانشگاه در واحدهای جهاد دانشگاهی
o    برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي کوتاه مدت علمی-آموزشی و کاربردی
o    همکاری در جهت آموزش و یادگیری فناوری‌های پایه و پیشرفته
o    همکاری و انتقال تجربیات، جهت استقرار و تقویت آموزش‌های غیر حضوری و مجازی
o    برگزاري سمينارهاي داخلی و خارجی مرتبط
o    همكاري جهت برگزاري بازدیدهای علمی در داخل و خارج از کشور
o    همكاري جهت تبليغات و برگزاري نمايشگاه‌هاي داخلی و خارجی
o    بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات موجود طرفین از جمله آزمایشگاه‌های تحقیقاتی
o    اعلام اولویت‌های تحقیقاتی در بازه‌های زمانی منظم به منظور جهت‌دهی موضوعات پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه
o    فراهم کردن امکان استفاده دانشجویان از ظرفیت‌های آموزش های کوتاه مدت تخصصی جهاد دانشگاهی
این تفاهم‌نامه در تاریخ 01/06/1401 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر امیر مومنی و جهاد دانشگاهی به نمایندگی آقای دکتر علی کلانترنیا به مدت چهار سال منعقد شد.

اطلاعیه ها

فراخوان جذب نیروی امریه

نمایشگاه آنلاین استخدام و کارورزی

اطلاعیه رویه کامل کارآموزی در سامانه گلستان – از اخذ کارآموزی تا ثبت نمره

فراخوان ویژه دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...