تعداد بازدید: 1012

تفاهم نامه همکاری با جهاد دانشگاهی واحد استان همدان

شناسه: 1017026
تفاهم نامه

به منظور استفاده بهینه از پتانسیل های موجود، ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی و آموزشی، توسعه همکاری‌های بین دانشگاهی و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های متقابل علمی و آموزشی، تفاهم نامه دوجانبه‌ای بین دانشگاه صنعتی همدان و جهاد دانشگاهی استان امضاء شد.
از جمله برنامه‌های مشترک این تفاهم نامه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
o    انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه کیفیت بخشی به آموزش کارکنان جهاد دانشگاهی با استفاده از شیوه آموزشی نوین با بهره‌گیری از منابع و تجربیات دانشگاه
o    انجام طرح‌های پژوهشی مشترک به منظور رفع نیازهای پژوهشی استان
o    همکاری در خصوص تالیف و انتشار کتب و نشریات علمی
o    حمايت از پايان نامه‌های تحصيلات تکمیلی دانشگاه در راستای نيازهای تحقيقاتی جهاد دانشگاهی
o    امکان بازدید محققین و اعضای هیئت علمی و دانشجویان از واحدهای علمی طرفین برای ایجاد زمینه‌های همکاری مشترک و انتقال تجربیات
o    امکان گذراندن دوره کارآموزی دانشجویان دانشگاه در واحدهای جهاد دانشگاهی
o    برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي کوتاه مدت علمی-آموزشی و کاربردی
o    همکاری در جهت آموزش و یادگیری فناوری‌های پایه و پیشرفته
o    همکاری و انتقال تجربیات، جهت استقرار و تقویت آموزش‌های غیر حضوری و مجازی
o    برگزاري سمينارهاي داخلی و خارجی مرتبط
o    همكاري جهت برگزاري بازدیدهای علمی در داخل و خارج از کشور
o    همكاري جهت تبليغات و برگزاري نمايشگاه‌هاي داخلی و خارجی
o    بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات موجود طرفین از جمله آزمایشگاه‌های تحقیقاتی
o    اعلام اولویت‌های تحقیقاتی در بازه‌های زمانی منظم به منظور جهت‌دهی موضوعات پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه
o    فراهم کردن امکان استفاده دانشجویان از ظرفیت‌های آموزش های کوتاه مدت تخصصی جهاد دانشگاهی
این تفاهم‌نامه در تاریخ 01/06/1401 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر امیر مومنی و جهاد دانشگاهی به نمایندگی آقای دکتر علی کلانترنیا به مدت چهار سال منعقد شد.

تعداد بازدید: 1012

تفاهم نامه همکاری با جهاد دانشگاهی واحد استان همدان

شناسه: 1017026
تفاهم نامه

به منظور استفاده بهینه از پتانسیل های موجود، ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی و آموزشی، توسعه همکاری‌های بین دانشگاهی و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های متقابل علمی و آموزشی، تفاهم نامه دوجانبه‌ای بین دانشگاه صنعتی همدان و جهاد دانشگاهی استان امضاء شد.
از جمله برنامه‌های مشترک این تفاهم نامه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
o    انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه کیفیت بخشی به آموزش کارکنان جهاد دانشگاهی با استفاده از شیوه آموزشی نوین با بهره‌گیری از منابع و تجربیات دانشگاه
o    انجام طرح‌های پژوهشی مشترک به منظور رفع نیازهای پژوهشی استان
o    همکاری در خصوص تالیف و انتشار کتب و نشریات علمی
o    حمايت از پايان نامه‌های تحصيلات تکمیلی دانشگاه در راستای نيازهای تحقيقاتی جهاد دانشگاهی
o    امکان بازدید محققین و اعضای هیئت علمی و دانشجویان از واحدهای علمی طرفین برای ایجاد زمینه‌های همکاری مشترک و انتقال تجربیات
o    امکان گذراندن دوره کارآموزی دانشجویان دانشگاه در واحدهای جهاد دانشگاهی
o    برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي کوتاه مدت علمی-آموزشی و کاربردی
o    همکاری در جهت آموزش و یادگیری فناوری‌های پایه و پیشرفته
o    همکاری و انتقال تجربیات، جهت استقرار و تقویت آموزش‌های غیر حضوری و مجازی
o    برگزاري سمينارهاي داخلی و خارجی مرتبط
o    همكاري جهت برگزاري بازدیدهای علمی در داخل و خارج از کشور
o    همكاري جهت تبليغات و برگزاري نمايشگاه‌هاي داخلی و خارجی
o    بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات موجود طرفین از جمله آزمایشگاه‌های تحقیقاتی
o    اعلام اولویت‌های تحقیقاتی در بازه‌های زمانی منظم به منظور جهت‌دهی موضوعات پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه
o    فراهم کردن امکان استفاده دانشجویان از ظرفیت‌های آموزش های کوتاه مدت تخصصی جهاد دانشگاهی
این تفاهم‌نامه در تاریخ 01/06/1401 بین دانشگاه صنعتی همدان به نمایندگی آقای دکتر امیر مومنی و جهاد دانشگاهی به نمایندگی آقای دکتر علی کلانترنیا به مدت چهار سال منعقد شد.

اطلاعیه ها

فراخوان جذب نیروی امریه

نمایشگاه آنلاین استخدام و کارورزی

اطلاعیه رویه کامل کارآموزی در سامانه گلستان – از اخذ کارآموزی تا ثبت نمره

فراخوان ویژه دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهی

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...