تعداد بازدید: 53426

اطلاعیه رسانی جذب نیروی امریه دفتر ارتباط با صنعت

شناسه: 4171146
اطلاعیه ها

دانشگاه صنعتی همدان در نظر دارد با هدف بکارگیری نیروهای متخصص از بین متقاضیان دانش آموخته کارشناسی ارشد اقدام به جذب نیروی امریه سربازی در این دانشگاه نماید. علاقمندان واجد شرایط (اعزام 01/04/1403) می بایست حداکثر تا 18/02/1403 مدارک لازم (شامل مدارک شناسایی، تحصیلی، برگه اعزام به خدمت تیرماه) را جهت بررسی به کارشناس دفتر ارتباط با صنعت (خانم سپهری - طبقه اول ساختمان فرشچیان) تحویل نمایند.

🔴 شرایط پذیرش امریه در دانشگاه صنعتی همدان
رشته تحصیلی مورد نیاز
مهندسی مکانیک
مهندسی کامپیوتر
مهندسی شیمی
مهندسی برق

🔴 مقطع
کارشناسی ارشد

🔴 مهارتهای لازم
تعهد کاری، روابط عمومی خوب، آشنایی با مباحث کارآفرینی، استارتاپ ها، تجاری سازی فناورانه و شرکت های دانش بنیان، آشنایی با فرایندها و نامه نگاری اداری، آشنایی کافی به زبان انگلیسی، تسلط بر نرم افزارهای OFFICE

تعداد بازدید: 53426

اطلاعیه رسانی جذب نیروی امریه دفتر ارتباط با صنعت

شناسه: 4171146
اطلاعیه ها

دانشگاه صنعتی همدان در نظر دارد با هدف بکارگیری نیروهای متخصص از بین متقاضیان دانش آموخته کارشناسی ارشد اقدام به جذب نیروی امریه سربازی در این دانشگاه نماید. علاقمندان واجد شرایط (اعزام 01/04/1403) می بایست حداکثر تا 18/02/1403 مدارک لازم (شامل مدارک شناسایی، تحصیلی، برگه اعزام به خدمت تیرماه) را جهت بررسی به کارشناس دفتر ارتباط با صنعت (خانم سپهری - طبقه اول ساختمان فرشچیان) تحویل نمایند.

🔴 شرایط پذیرش امریه در دانشگاه صنعتی همدان
رشته تحصیلی مورد نیاز
مهندسی مکانیک
مهندسی کامپیوتر
مهندسی شیمی
مهندسی برق

🔴 مقطع
کارشناسی ارشد

🔴 مهارتهای لازم
تعهد کاری، روابط عمومی خوب، آشنایی با مباحث کارآفرینی، استارتاپ ها، تجاری سازی فناورانه و شرکت های دانش بنیان، آشنایی با فرایندها و نامه نگاری اداری، آشنایی کافی به زبان انگلیسی، تسلط بر نرم افزارهای OFFICE

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات