تعداد بازدید: 303

اطلاعیه سمینار فرصت مطالعاتی در صنعت جناب آقای دکتر وصالی

شناسه: 988656
اطلاعیه ها


​​​​​​​

تعداد بازدید: 303

اطلاعیه سمینار فرصت مطالعاتی در صنعت جناب آقای دکتر وصالی

شناسه: 988656
اطلاعیه ها


​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

اطلاعیه تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی

اولین جشنواره ملی سلامت برای فضای مجازی

مرکز هدایت شغلی دانشگاه صنعتی همدان

برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشگاه

ویژه برنامه روز دانشجو

جلسه پرسش و پاسخ با مسئولین دانشگاه

افزودن نظرات