تعداد بازدید: 1341

اطلاعیه شماره 2 امور دانشجویی در خصوص خوابگاه ها

شناسه: 1038847
اطلاعیه ها


​​​​​​​

تعداد بازدید: 1341

اطلاعیه شماره 2 امور دانشجویی در خصوص خوابگاه ها

شناسه: 1038847
اطلاعیه ها


​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

اطلاعیه تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی

اولین جشنواره ملی سلامت برای فضای مجازی

مرکز هدایت شغلی دانشگاه صنعتی همدان

برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشگاه

ویژه برنامه روز دانشجو

جلسه پرسش و پاسخ با مسئولین دانشگاه

افزودن نظرات