تعداد بازدید: 2218

توسط مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد؛ برگزاری کارگاه‌های آموزشی با محوریت "مهارت تاب‌آوری و تفکر حل مساله در خوابگاه" و "کنترل خشم و احترام به حقوق دیگران"

شناسه: 4065049
اخبار

توسط مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد؛
برگزاری کارگاه‌های آموزشی با محوریت "مهارت تاب‌آوری و تفکر حل مساله در خوابگاه" و "کنترل خشم و احترام به حقوق دیگران"

مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه صنعتی همدان با همکاری کانون همیاران سلامت روان، کارگاه‌های آموزشی با محوریت "مهارت تاب‌آوری و تفکر حل مساله در خوابگاه" و "کنترل خشم و احترام به حقوق دیگران" را برگزار کرد.

این مرکز، در تاریخ ۱۴ اسفندماه سال گذشته کارگاه "مهارت تاب‌آوری و تفکر حل مساله در خوابگاه" را در خوابگاه دانشگاه آزاد ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی خواهران برگزار کرد و مدرس دوره سرکار خانم ملاصالحی؛ کارشناس ارشد روانشناسی بالینی بودند.

در این کارگاه که با محوریت تفکر و سبک زندگی سالم رشد و توسعه مهارت‌های فردی برگزار شد ۵۵ نفر از دانشجویان شرکت داشتند و در پایان کارگاه پذیرائی و اهدا جوایز برای دانشجویان فعال انجام شد.

علاوه بر این، در تاریخ ۲۹ فروردین سال‌جاری، کارگاه آموزشی "مهارت کنترل خشم و احترام به حقوق دیگران" در خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد برگزار شد و مدرس دوره سرکار خانم ملاصالحی؛ کارشناس ارشد روانشناسی بالینی بودند.

جمعیت مخاطبان کارگاه فوق ۴۸ بود و در پایان کارگاه بعد از پذیرائی به فعالان کارگاه جوایزی اهدا شد.

تعداد بازدید: 2218

توسط مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد؛ برگزاری کارگاه‌های آموزشی با محوریت "مهارت تاب‌آوری و تفکر حل مساله در خوابگاه" و "کنترل خشم و احترام به حقوق دیگران"

شناسه: 4065049
اخبار

توسط مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد؛
برگزاری کارگاه‌های آموزشی با محوریت "مهارت تاب‌آوری و تفکر حل مساله در خوابگاه" و "کنترل خشم و احترام به حقوق دیگران"

مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه صنعتی همدان با همکاری کانون همیاران سلامت روان، کارگاه‌های آموزشی با محوریت "مهارت تاب‌آوری و تفکر حل مساله در خوابگاه" و "کنترل خشم و احترام به حقوق دیگران" را برگزار کرد.

این مرکز، در تاریخ ۱۴ اسفندماه سال گذشته کارگاه "مهارت تاب‌آوری و تفکر حل مساله در خوابگاه" را در خوابگاه دانشگاه آزاد ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی خواهران برگزار کرد و مدرس دوره سرکار خانم ملاصالحی؛ کارشناس ارشد روانشناسی بالینی بودند.

در این کارگاه که با محوریت تفکر و سبک زندگی سالم رشد و توسعه مهارت‌های فردی برگزار شد ۵۵ نفر از دانشجویان شرکت داشتند و در پایان کارگاه پذیرائی و اهدا جوایز برای دانشجویان فعال انجام شد.

علاوه بر این، در تاریخ ۲۹ فروردین سال‌جاری، کارگاه آموزشی "مهارت کنترل خشم و احترام به حقوق دیگران" در خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد برگزار شد و مدرس دوره سرکار خانم ملاصالحی؛ کارشناس ارشد روانشناسی بالینی بودند.

جمعیت مخاطبان کارگاه فوق ۴۸ بود و در پایان کارگاه بعد از پذیرائی به فعالان کارگاه جوایزی اهدا شد.

سایر اخبار
افزودن نظرات