تعداد بازدید: 6816

رئیس دانشگاه صنعتی همدان: دبیرخانه کارگروه فنی تولید باتری خودروهای برقی در دانشگاه صنعتی همدان راه‌اندازی می‌شود

شناسه: 3874242
اخبار

رئیس دانشگاه صنعتی همدان:  
دبیرخانه کارگروه فنی تولید باتری خودروهای برقی در دانشگاه صنعتی همدان راه‌اندازی می‌شود
 
رئیس دانشگاه صنعتی همدان در اولین نشست کارگروه فنی شارژر و باتری خودروهای برقی، اعلام کرد: دبیرخانه کارگروه فنی تولید خودرو برقی، شارژر و باتری در دانشگاه صنعتی همدان راه‌اندازی و تقویم تشکیل کارگروه از طریق دبیرخانه تنظیم و اطلاع‌رسانی شود.
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان، دکتر امیر مومنی افزود: تشکیل 3 کارگروه تولید دانش فنی بومی، تحقیق و توسعه و مهندسی معکوس در 3 بخش تولید خودروی برقی، شارژر و باتری در دانشگاه صنعتی همدان در دستور کار قرار گرفت و در ابتدا 2 کارگروه شارژر و باتری با معرفی نمایندگان از دانشگاه‌ها و سازمان‌های زیربط راه‌اندازی خواهد شد.
 
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد دبیرخانه کارگروه فنی مکاتبات لازم جهت معرفی نمایندگان دانشگاه‌ها و سازمان‌ها به منظور راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی شارژر و باتری به عمل برساند، علاوه بر این پیش درآمد معرفی نمایندگان دانشگاه باید تشکیل جلسه‌ای بین دانشگاه‌ها باشد.
 
رئیس دانشگاه صنعتی همدان در ادامه بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیریت انرژی و حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز داریم و یکی از راهکارها جایگزینی خودروهای الکتریکی با خودروهای فعلی است.
 
مومنی با اشاره به اینکه امید است در راستای رسیدن به این هدف، دانشگاه صنعتی همدان نقش موثری داشته باشد، گفت: هر آنچه شرکت در راستای تامین نیروی انسانی و اعضای هیات علمی نیاز دارد دانشگاه در اختیار آن قرار خواهد داد، همچنین ظرفیت نخبگانی که در پارک علم و فناوری وجود دارد می‌تواند در رسیدن به این هدف عالی مثمرثمر باشد.  
 
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان نیز در ادامه اظهار کرد: انتقال فناوری و تعریف پیوست برای آن موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرند و ضرورت این موضوع در شرکت کیان خودرو پارس شناسایی شده است.
 
دکتر مجید کزازی با بیان اینکه در انتقال فناوری زوایای  فنی باید بومی شوند و مهندسی معکوس نیز صورت بگیرد، افزود: بعد از استقرار و تولید، توسعه باید مورد توجه باشد، هدف از این فناوری صادرات است و باید بازار هدف در نظر گرفته شود، در این راستا پارک علم و فناوری آمادگی دارد در بومی شدن طرح ایفای نقش کند و خروجی هم با مدیریت شرکت باشد.  
 
در ادامه مدیر اجرایی شرکت کیان خودرو پارس اظهار کرد: این شرکت در صدد است که دانش تخصصی این حوزه را وارد کند و تعاملاتی نیز با کشور چین داشته‌ایم، از طرف دیگر تولید خودروهای برقی یک اساس اولیه دارد و اولین کار آموزش تکنسین است.  
 
حمیدرضا کریمی با اشاره به اینکه هدف اصلی این طرح بهره‎برداری است و کار تحقیقاتی نیز اهمیت زیادی دارد، گفت: همدان پایلوت این طرح در غرب کشور انتخاب و مقرر شد از برند دانشگاه صنعتی همدان و ظرفیت انسانی این مجموعه بهره ببریم.  
 
وی با بیان اینکه این طرح طی چند ماه گذشته پیشرفت زیادی داشته است، اظهار کرد: در مورد تشکیل کارگروه‌ها هدف ما استفاده از تمام استعدادها در داخل و خارج از کشور است، همچنین هدف غایی ما تقسیم کار در دانشگاه‌ها است تا خروجی بهتری داشته باشیم و تا 5 سال آینده بتوانیم این دانش را بومی کرده و خروجی‌ها ملموس شوند.
 
گفتنی است؛ در این جلسه نمایندگان دانشگاه صنعتی همدان، پارک علم و فناوری، فرمانداری همدان، شرکت کیان خودرو پارس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، شرکت توزیع برق استان همدان، شرکت دانش بنیان رایان پژوهان، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی و محیط زیست استان همدان حضور داشتند.ش

تعداد بازدید: 6816

رئیس دانشگاه صنعتی همدان: دبیرخانه کارگروه فنی تولید باتری خودروهای برقی در دانشگاه صنعتی همدان راه‌اندازی می‌شود

شناسه: 3874242
اخبار

رئیس دانشگاه صنعتی همدان:  
دبیرخانه کارگروه فنی تولید باتری خودروهای برقی در دانشگاه صنعتی همدان راه‌اندازی می‌شود
 
رئیس دانشگاه صنعتی همدان در اولین نشست کارگروه فنی شارژر و باتری خودروهای برقی، اعلام کرد: دبیرخانه کارگروه فنی تولید خودرو برقی، شارژر و باتری در دانشگاه صنعتی همدان راه‌اندازی و تقویم تشکیل کارگروه از طریق دبیرخانه تنظیم و اطلاع‌رسانی شود.
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی همدان، دکتر امیر مومنی افزود: تشکیل 3 کارگروه تولید دانش فنی بومی، تحقیق و توسعه و مهندسی معکوس در 3 بخش تولید خودروی برقی، شارژر و باتری در دانشگاه صنعتی همدان در دستور کار قرار گرفت و در ابتدا 2 کارگروه شارژر و باتری با معرفی نمایندگان از دانشگاه‌ها و سازمان‌های زیربط راه‌اندازی خواهد شد.
 
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد دبیرخانه کارگروه فنی مکاتبات لازم جهت معرفی نمایندگان دانشگاه‌ها و سازمان‌ها به منظور راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی شارژر و باتری به عمل برساند، علاوه بر این پیش درآمد معرفی نمایندگان دانشگاه باید تشکیل جلسه‌ای بین دانشگاه‌ها باشد.
 
رئیس دانشگاه صنعتی همدان در ادامه بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیریت انرژی و حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز داریم و یکی از راهکارها جایگزینی خودروهای الکتریکی با خودروهای فعلی است.
 
مومنی با اشاره به اینکه امید است در راستای رسیدن به این هدف، دانشگاه صنعتی همدان نقش موثری داشته باشد، گفت: هر آنچه شرکت در راستای تامین نیروی انسانی و اعضای هیات علمی نیاز دارد دانشگاه در اختیار آن قرار خواهد داد، همچنین ظرفیت نخبگانی که در پارک علم و فناوری وجود دارد می‌تواند در رسیدن به این هدف عالی مثمرثمر باشد.  
 
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان نیز در ادامه اظهار کرد: انتقال فناوری و تعریف پیوست برای آن موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرند و ضرورت این موضوع در شرکت کیان خودرو پارس شناسایی شده است.
 
دکتر مجید کزازی با بیان اینکه در انتقال فناوری زوایای  فنی باید بومی شوند و مهندسی معکوس نیز صورت بگیرد، افزود: بعد از استقرار و تولید، توسعه باید مورد توجه باشد، هدف از این فناوری صادرات است و باید بازار هدف در نظر گرفته شود، در این راستا پارک علم و فناوری آمادگی دارد در بومی شدن طرح ایفای نقش کند و خروجی هم با مدیریت شرکت باشد.  
 
در ادامه مدیر اجرایی شرکت کیان خودرو پارس اظهار کرد: این شرکت در صدد است که دانش تخصصی این حوزه را وارد کند و تعاملاتی نیز با کشور چین داشته‌ایم، از طرف دیگر تولید خودروهای برقی یک اساس اولیه دارد و اولین کار آموزش تکنسین است.  
 
حمیدرضا کریمی با اشاره به اینکه هدف اصلی این طرح بهره‎برداری است و کار تحقیقاتی نیز اهمیت زیادی دارد، گفت: همدان پایلوت این طرح در غرب کشور انتخاب و مقرر شد از برند دانشگاه صنعتی همدان و ظرفیت انسانی این مجموعه بهره ببریم.  
 
وی با بیان اینکه این طرح طی چند ماه گذشته پیشرفت زیادی داشته است، اظهار کرد: در مورد تشکیل کارگروه‌ها هدف ما استفاده از تمام استعدادها در داخل و خارج از کشور است، همچنین هدف غایی ما تقسیم کار در دانشگاه‌ها است تا خروجی بهتری داشته باشیم و تا 5 سال آینده بتوانیم این دانش را بومی کرده و خروجی‌ها ملموس شوند.
 
گفتنی است؛ در این جلسه نمایندگان دانشگاه صنعتی همدان، پارک علم و فناوری، فرمانداری همدان، شرکت کیان خودرو پارس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، شرکت توزیع برق استان همدان، شرکت دانش بنیان رایان پژوهان، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی و محیط زیست استان همدان حضور داشتند.ش

سایر اخبار
افزودن نظرات