تعداد بازدید: 2921

راه‌اندازی دکتری تخصصی مهندسی پزشکی گرايش بیوالکتریک در دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 4064980
اخبار اخبار تحصلات تکمیلی

رشته مهندسی پزشکی گرايش بیوالکتریک در دانشگاه صنعتی همدان در مقطع دکتری تخصصی راه‌اندازی شد.  

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی همدان، با توجه به موافقت دفتر گسترش آموزش عالی رشته مهندسی پزشکی گرايش بیوالکتریک در مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه صنعتی همدان راه‌اندازی شده است.

گفتنی است؛ این دانشگاه از نیمسال اول سال‌تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در این رشته گرايش دانشجو می‌پذیرد.

تعداد بازدید: 2921

راه‌اندازی دکتری تخصصی مهندسی پزشکی گرايش بیوالکتریک در دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 4064980
اخبار اخبار تحصلات تکمیلی

رشته مهندسی پزشکی گرايش بیوالکتریک در دانشگاه صنعتی همدان در مقطع دکتری تخصصی راه‌اندازی شد.  

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی همدان، با توجه به موافقت دفتر گسترش آموزش عالی رشته مهندسی پزشکی گرايش بیوالکتریک در مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه صنعتی همدان راه‌اندازی شده است.

گفتنی است؛ این دانشگاه از نیمسال اول سال‌تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در این رشته گرايش دانشجو می‌پذیرد.

سایر اخبار
افزودن نظرات