سخنرانی علمی نخبگان مقیم خارج از کشور در دانشگاه صنعتی همدان

به گزارش دفتر روابط عمومی سخنرانی علمی با موضوع "هوش مصنوعی در شبکه های نوری" با سخنرانی و ارائه دکتر عباس جوادطلب، محقق ارشد شرکت هوآوی و عضو مدعو دانشگاه کنکوردیا با حضور اساتید و محققان استانی در دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد.

شبکه‌های نوری به منظور تقویت زیرساخت اینترنت باکیفیت و دسترس‌پذیر در مراکز پژوهشی و صنعتی به شدت مورد توجه قرار گرفته‌ است. الگوریتم‌های هوشمندی که به منظور کاهش اثرات فرکانسی سیگنال‌های ارسالی در شبکه نوری استفاده می‌شوند زمینه تحقیقاتی گسترده‌ای در علوم کامپیوتر به شمار می‌رود. در این ارئه با توجه به تجربه تحقیقاتی و عملی آقای دکتر جوادطلب، ایشان در مورد آخرین دست‌آوردهای علمی در شرکت هواوی با همکاری دانشکده کامپیوتر دانشگاه کونکوردیا در اوتاوا کانادا سخنرانی ارائه کردند.​​​​​​​


​​​​​​​

سخنرانی علمی نخبگان مقیم خارج از کشور در دانشگاه صنعتی همدان

به گزارش دفتر روابط عمومی سخنرانی علمی با موضوع "هوش مصنوعی در شبکه های نوری" با سخنرانی و ارائه دکتر عباس جوادطلب، محقق ارشد شرکت هوآوی و عضو مدعو دانشگاه کنکوردیا با حضور اساتید و محققان استانی در دانشگاه صنعتی همدان برگزار شد.

شبکه‌های نوری به منظور تقویت زیرساخت اینترنت باکیفیت و دسترس‌پذیر در مراکز پژوهشی و صنعتی به شدت مورد توجه قرار گرفته‌ است. الگوریتم‌های هوشمندی که به منظور کاهش اثرات فرکانسی سیگنال‌های ارسالی در شبکه نوری استفاده می‌شوند زمینه تحقیقاتی گسترده‌ای در علوم کامپیوتر به شمار می‌رود. در این ارئه با توجه به تجربه تحقیقاتی و عملی آقای دکتر جوادطلب، ایشان در مورد آخرین دست‌آوردهای علمی در شرکت هواوی با همکاری دانشکده کامپیوتر دانشگاه کونکوردیا در اوتاوا کانادا سخنرانی ارائه کردند.​​​​​​​


​​​​​​​

افزودن نظرات