معرفی دفتر انتشارات

نشر كتاب را می توان يكي از شاخص هاي توسعه يك مجموعه دانشگاهي و علمي قلمداد نمود. در اين بين مركز نشر دانشگاه صنعتی همدان با قدمتي حدود 10 سال در انتشار كتب فني - مهندسي، علوم پايه و مديريت صنايع افتخار دارد با چاپ بیش از 50 عنوان كتاب تالیفی و ترجمه ای، نقش ویژه ای را در ارتقاء جامعه علمي كشور ایفا نماید.كتب پذیرش شده در اين مركز پس از مميزي در شوراي چاپ و نشر کتاب دانشگاه، مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار می گیرد و سپس جهت داوری ارسال می گردد. داوران عمدتاً از میان اساتید برجسته و صاحبنظر دانشگاه های کشور که دارای تخصـص و تجربه کـافی در زمیـنه های مربوط به موضـوع کتـاب هستند، انتـخاب می شوند. در صورتي که نتایج داوری؛ مراتب علمي، آموزشي، تحقيقي و پژوهشي کتاب را تایید نماید، آن کتاب توسط مرکز نشر دانشگاه و با درج آرم دانشگاه صنعتی همدان به طبع مي رسد.
شوراي چاپ و نشر دانشگاه متشكل از ریاست دانشگاه، معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه و چند تن از اساتيد برجسته دانشگاه مي باشد كه به طور منظم براي اين امر تشكيل جلسه مي دهند. این مرکز با بهره مندي از پشتوانه علمی اساتید دانشگاه، اعضاي شوراي چاپ و نشر و تلاش مجدانه مديريت و كاركنان متعهد در واحدهاي تابعه خود، مفتخر به كسب عنوان "ناشر برگزيده دانشگاهي در سال ۱۳۸۱" گرديد. همچنين در سال ۱۳۸۳ با هدف اعتلا و رشد آثار تاليفی و ترجمه ای در زمينه علوم فني و مهندسي و علوم كاربردي؛ این مرکز مبتكر و مجري مراسم "كتاب سال فني و مهندسي" در سطح دانشگاه هاي كشور بوده است كه با استقبال اعضاي هيات علمي و ناشران دانشگاهي، چهارمین دوره آن نیز در سال ۱۳۸۹ برگزار گردید.بسیاری از آثار منتشر شده توسط این مرکز به عنوان منابع درسی و کمک درسی در سایر دانشگاه های کشور مورد استفاده و استناد قرار می گیرد.