کانون شکوفایی،خلاقیت و نوآوری

معرفی مرکز نوآوری

کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری به منظور زمینه سازی بروز خلاقیت و ارتقای نوآوری با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود در دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری و در راستای قانون برنامه های ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متعاقب ابلاغ آیین نامه های اجرایی تاسیس می شوند.  در واقع این مراکز وظیفه پرورش، مشاوره، هدفگذاری، برنامه‌ریزی و جهت دهی ایده‌های خام دانشجویی جهت نیل به کسب و کار موفق و پربازده را ایفا می‌نمایند. به همین منظور در مورخه ۲/۶/۹۵ و با حضور معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تفاهم‌نامه همکاری مابین دانشگاه صنعتی همدان و پارک علم و فناوری استان همدان جهت راه‌اندازی کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری دانشگاه صنعتی همدان منعقد گردید. 
در سال 1399، این کانون به مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی همدان ارتقا یافت و موقعیت مکانی آن به طبقه پنجم  ساختمان مرکزی دانشگاه منتقل گردید و مراحل تجهیز و آماده سازی برای ارائه خدمات هر چه بهتر به تیم های دارای عضویت و فعال در این مرکز با موفقیت انجام شد.
روند پذیرش و شرایط لازم

 •  جهت پذیرش در مرکز ابتدا باید فرم پذیرش را پر کنید و آن را به همراه مدارک لازم(قید شده در فرم پذیرش) به کارشناس مرکز تحویل دهید. داوران فرم‌های پذیرش را بررسی کرده و در صورت وجود قابلیت جهت تجاری‌سازی در طرح، از تیم‌ها جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل می‌آید.
 • جلسات مصاحبه حضوری مرکز با حضور داوران و اعضای شورای مرکز برگزار می‌شود.
 • پس از انجام مصاحبه حضوری با تیم‌ها، وضعیت تیم ارزیابی شده و نتیجه پذیرش حداکثر تا یک هفته پس از مصاحبه به اطلاع تیم خواهد رسید.
 • طبق سیاست حمایتی دانشگاه صنعتی همدان در مرکز، این برنامه تنها مجاز به ارائه خدمات به تیم‌هایی است که حداقل یک عضو دانشجوی دانشگاه صنعتی همدان یا فارغ‌التحصیلی که بیش از شش ماه از زمان فارغ‌التحصیلی‌اش از این دانشگاه نگذشته باشد، داشته باشند. بنابراین درصورتی‌که تیم شما این ویژگی را ندارد از ارائه درخواست خودداری کنید.


پس از پذیرش

 • پس از پذیرش در مرکز، هر تیم به مدت ۶ ماه در فضای مرکز استقرار خواهد یافت. این مدت در صورت فعال بودن تیم و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده تا ۹ ماه قابل تمدید است.
 • تیم‌ها موظف هستند گزارش پیشرفت کار را به¬صورت ماهانه به کارشناس مرکز تحویل دهند.
 • جهت ارزیابی فعالیت تیم¬های پذیرش شده جلسه ارزیابی هر ۲ ماه یا ۳ ماه یکبار با حضور نمایندگان پارک علم و فناوری برگزار می¬شود. در صورت تشخیص فعال نبودن تیم توسط کمیته ارزیابی، ادامه فعالیت آن تیم در مرکز مقدور نخواهد بود.

روند اخذ تسهیلات
کلیه گروه‌های مستقر در مرکز جهت درخواست تسهیلات، فرایند ذیل را انجام دهند:

 •  ارائه درخواست استفاده از تسهیلات با قید مبلغ مدنظر تا سقف ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 •  ارائه پیش‌فاکتور هزینه¬های تجهیزات مورد نیاز
 •  تکمیل فرم طرح کسب و کار
 •  تکمیل فرم زمان‌بندی کلی و جزئی (با ذکر اهم فعالیتها و تجهیزات مورد نیاز و هزینه آنها)
 •  ارائه فرم‌ها به کارشناس مرکز

در این مرحله، فرمها به کارگروه اعتبارات و تسهیلات پارک ارسال می¬شود. پس از بررسی در آن کارگروه، در صورت موافقت با اعطای تسهیلات ، مبلغ تسهیلات اعطایی نیز مشخص می¬گردد. پس از تشکیل پرونده در امور مالی پارک، متقاضی تسهیلات جهت ارائه ضمانت¬های لازم به بانک عامل معرفی شده و فاز اول تسهیلات پرداخت می¬گردد.
در صورتیکه تسهیلات پرداختی در دو یا سه فاز باشد، پس از پرداخت فاز اول تسهیلات، مجری طرح موظف است موارد زیر را جهت دریافت فازهای بعدی به انجام رساند:
تکمیل فرم گزارش عملکرد که در آن فعالیت¬های انجام شده به همراه ریز هزینه¬ها و فاکتورهای هزینه شده در فاز اول تسهیلات ارائه می¬شود.

 • ارائه فرم گزارش عملکرد به کارشناس مرکز
 • بررسی عملکرد گروه کانونی در جلسه نظارت و ارزیابی
 • تکمیل فرم دستور پرداخت فاز دوم تسهیلات در صورت تایید در جلسه نظارت و ارزیابی
 • پرداخت فازی بعدی تسهیلات
 • لازم به ذکر است همه فرم¬ها از پایین صفحه قابل دریافت است.
   

روند پذیرش در مرکز نوآوری:

Responsive Image

فایل‌های قابل دریافت

فرم پذیرش
معرفی مرکز

فرم­های مربوط به درخواست تسهیلات :

فرم طرح کسب و کار
برنامه زمان­بندی کلی جزئی